E-mail: info@inrega.se

Välmående personal = vinst för företaget

8347921-pain-businessman-sitting-with-backache-at-desk-isolated-on-white-backgroundAtt sjukskriven personal är dåligt för ekonomin i ett företag är ingen nyhet. Däremot kan det vara en nyhet att skratt och trams på jobbet faktiskt främjar både kreativitet och effektivitet. Och likaså kan det vara en nyhet att Växjö kommun har rekordlåg sjukfrånvaro efter stora satsningar på arbetsmiljön och friskvården, på flera plan. Vi går igenom några av satsningarna och bjuder på några fler tips på hur du kan få ner din sjukfrånvaro på arbetsplatsen, oavsett om du driver kommunal verksamhet eller en e-handel.

  • En av de första och enklaste investeringarna du kan göra handlar om kontorets möbler och verktyg. Ergonomiska kontorsprodukter kan göra mycket för arbetarnas direkta fysiska arbetsmiljö. Ett enkelt sätt att motarbeta åkommor som musarm, stela nackar, ont handleder med mera.
  • Det som görs i Växjö som även visat sig ge bra resultat är samarbeten med sjukgymnaster och annan vårdpersonal. Dessa kan kolla över företagets lokaler och arbetsmiljön för att säkerställa att det verkligen är ergonomiskt och så vidare.
  • I Växjö har de faktiskt ett samarbete med företagshälsovården som består av multidisciplinära team med läkare, sjuksköterska, psykolog och sjukgymnast vilka gör bedömningar av arbetsförmåga och följer upp de sjukskrivnas förlopp och process. Så ett samarbete med företagshälsovård rekommenderas.
  • Det är knappast en nyhet att träning leder till friskare personal. Träning på arbetstid eller friskvårdsbidrag och träningsfrämjande aktiviteter är bra sätt att få sin personal att röra på sig mer. Sådana träningsfrämjande aktiviteter kan vara exempelvis att springa ett lopp som Bellmanstafetten ihop, och liknande.
  • En lite mer kontroversiell punkt är att man bör tillåta lek på arbetsplatsen. De är flera som tror att skratt ökar personalens välmående men även deras produktivitet och effektivitet, vilket i längden ger vinst för företaget. Här kan du läsa om hur en skrattspecialist arbetar med skratt på arbetsplatsen, eller strategiskt arbetsglädjearbete som hon själv helst kallar det. Dessutom får detta med lek med jobbet uppbackning i moderna studier, som du kan läsa om här.
  • I Växjö kommun är en del av framgångssagan även att alla chefer utbildas i rehabilitering, och mer kunskap samt förståelse från ledning är ofta vad som efterfrågas av sjukskrivna.