E-mail: info@inrega.se

Samla företaget till konferens

En konferens är till för att dels samla företaget för att göra en uppdatering om vad som händer och hur man bör fortskrida i arbetet – och dels för att få till stånd en utveckling som sker i en trevlig atmosfär. En konferens kan gå till på olika sätt men grundtanken är alltid densamma – att sträva framåt.

På konferenspoolen.se kan du och ditt företag anordna en konferens helt efter egna önskemål. Ni kan boka färdiga event och anläggningar, anordna ett tema och hitta aktiviteter som passar. Stärk ert företag och samtliga anställda genom att hitta ett band och komma varandra närmare.

konferens med människorOlika typer av konferenser

Det finns alltid aspekter inom ett företag som tål att förbättras. Det är just det en konferens går ut på. Ett bra sätt är att boka en föreläsare eller en coach som talar öppet om det som måste förbättras eller förändras. Det ger också en ökad förståelse hos samtliga i gruppen. Men en konferens kan också bestå av att man i grupper diskuterar och gör övningar för att sedan gemensamt komma fram till olika utvecklingsprojekt.

En vanlig aktivitet på konferenser är att agera problemlösare och sedan tillsammans komma underfund med hur ni kan gå tillväga för en helhetslösning. Här behöver det inte finnas några specifika ämnen, företaget kan själv bestämma hur problemlösningen kan se ut.

Allt detta kan göras i en avslappnande miljö såsom på en herrgård ute på landet eller genom en vinprovningstur på någon mindre ort. Tanken är att nytta ska blandas med nöje.

Få ordning på företagets framtid

Det är på en konferens som företaget kan få en spark i rätt riktning. Somliga kanske tror att det är rena nöjestrippen att vara på en sådan tillställning, men det är just genom att ”bonda” och känna samhörighet med medarbetarna som företaget kommer framåt. En verksamhets tillväxt beror på ett gott samarbete och en förståelse för vad mål och delmål handlar om. Här är det tillfället att se tillbaka på vad som gjorts fel och hur ni kan gå vinnande ur situationen. Se därför till att alla medverkar och får ha ett finger med i spelet.