E-mail: info@inrega.se

Avlasta lagret med ett lagerhotell

Ett säljande företag som säljer produkter i någon form, behöver ett lager. Men ett lager kan snabbt fyllas på och bli överbelamrat. Lösningen kan då vara ett lagerhotell som kan bli en smart avlastning.

Ett lagerhotell för företag är en intelligent lösning på en verksamhets logistikproblem. Lager som fylls på snabbt med gamla produkter och lagerarbetare som knappt kommer fram i gångarna, kan vara slutet på hela företaget. Dela upp lagret på två ställen så att du vet var du har allt.

lagerverksamhetFörvaringslösning i helhetsperspektiv

Ett lagerhotell är en lokal som hyrs utav företaget för att förvara lagerartiklar. I lokalen kan du även välja att ha utrymme för kaffepaus eller ett litet kontor.

  • Skapa fraktsedlar
  • Ringa samtal
  • Skriva ut papper
  • Goda förvaringsmöjligheter som hyllor, lådor, skåp och liknande
  • Möjligheter att flytta varor med lastpallar och truckar med mera

Det kan således bli ett andra kontor för att hantera logistiken. Ett ställe som både avlastar lagrets utrymme och lagerarbetarna. Faktum är att vissa företag som har dokument och hemliga handlingar och som inte vill att de ska hamna i fel händer eller att medarbetarna ska få nys om en ny planering, kan använda lagerhotellet som ett slags ”bankfack”. Eftersom lagret hela tiden är övervakat och bara du och den du utser som behörig till lagret har tillgång till access, så behöver du inte oroa dig för att obehöriga äger tillträde.

En del företag som specialiserar sig på uthyrning av lagerhotell kan även hjälpa till med andra tjänster som kan gynna ett stressigt företag i säljtider. Dessa tjänster kan innebära transporter mellan platser, paketering, återvinning och hantering av gods och så vidare. En helhetslösning likaväl som en förvaringslösning.

En tillfällig eller permanent lösning

Behöver du en tillfällig lösning på ditt företags ”trångboddhet” eller är det en permanent utväg ur logistikproblemen? Ett lagerhotell kan normalt hyras per månad eller under en längre tid så att du kan välja själv hur länge du har behov av det. Ett litet företag kan behöva ställa in vintermöbler i lagerhotellet under den kalla årstiden, medan ett större företag ständigt behöver extra utrymme för lagerartiklarna.