E-mail: info@inrega.se

Driv ett e-handelslager

Om du har en egen e-handelsbutik behöver du också ett väl fungerande lager. För att verksamheten ska flyta på effektivt är det viktigt att arbetsmiljön på lagret är god och att allt är väl organiserat. Med stabila och säkra truckar samt smart organisation förenklas arbetet avsevärt.

Hos Linde hittar du effektiva truckar som ger god tillgänglighet och hög produktivitet. De erbjuder också säkerhetslösningar som skyddar gods och förare, vilket är ett led i deras vision om en säker materialhantering. För mer information Läs mer om Linde här, där du också kan se vilken god ergonomi deras truckar har vilket kan förbättra arbetsdagen för dina anställda på lagret.

Bra framtid för e-handeln

Att driva en egen e-handel med lager är en god idé nu när coronapandemin har skapat ett stort uppsving för e-handeln. Under det första kvartalet 2020 noterades en ökning i handeln på 16 procent, enligt rapporten “E-barometern” från Postnord. Många varor sticker här ut och visar på en kraftig tillväxt.

Viktigt med god organisation

Makarna Karolin och Tomas Kull startade tillsammans e-handeln Mathem. De har haft stora framgångar och har byggt upp ett företag som nu omsätter mer än 700 miljoner kronor.

  • Mathem har ett gigantiskt lager på över 20 000 kvadratmeter.
  • Varorna är här placerade efter hur ofta de beställs, vilket innebär att det längst bak finns mindre frekventa varor som nagellacksborttagning och frågespel.
  • Det är viktigt att organisera lagret till en e-handel så att det är lättillgängligt och enkelt att hitta och ta ner saker, samt att ha ordentliga truckar och andra arbetsredskap som förenklar arbetet på lagret.

Ett annat välkänt matföretag är kedjan Axfood som nyligen byggt ett stort lager på över 100 000 kvadratmeter nordväst från Bålsta som ligger i Håbo kommun. Lagret är avsett att försörja 60 procent av butikerna som tillhör bolaget. Med en så stor varuvolym som ska täckas är Bålsta ett bra läge för lagret. Här nås hela Mälardalen och området som ligger norröver. Detta högautomatiserade lager ska också serva e-handeln till företaget. Allt i lagret kan dock inte automatiseras, personalbehovet är beroende av hur e-handeln kommer att utvecklas.