E-mail: info@inrega.se

Spärrservice viktig för säkerhet

Det finns många fördelar med e-handel och för många har det blivit en politisk fråga om tillgänglighet på marknaden. Inte minst glesbygden kan betrakta e-handeln som ett verktyg för att öka tillväxten i regionen. Tyvärr finns det också nackdelar. ID-stölder och bedrägerier online blir allt vanligare och det är svårt att skydda sig, men det finns bra och effektiva sätt att snabbt minska konsekvenserna. Effektiv spärrservice och att inte ge ut sina uppgifter i onödan är det som hjälper.

Att bli bestulen på känsliga uppgifter kan ske på en rad olika sätt. Vid inbrott kan tjuven få med sig din laptop där du har känsliga uppgifter. Har din mobil, dator, hemnycklar eller legitimation blivit bestulna måste du genast spärra allt tänkbart. Får du hem en kreditupplysning bör du också vara mycket snabb med att kontrollera varför den har gjorts, det kan vara ett fall av bedrägeri. Det är bättre att spärra allt en gång för mycket än en gång för lite. På https://www.mysafety.se/sparrservice behöver du bara ringa en gång och de spärrar allt åt dig dygnet runt.

Så kapar de ditt ID

Många tror att man fysiskt måste bli av med sina ägodelar för att någon ska kunna handla i ens namn. Om det vore så enkelt hade vi inte haft lika många fall av bedrägerier som vi har idag. En allt vanligare metod är att bedragare ringer från så kallade ”spoofade” nummer, nummer som ser ut att komma från din bank. Sedan säger de att det skett någon oklar transaktion, att de ska åtgärda problemet, och ber dig logga in på din bank-ID. I Expressen skriver man att polisen och banker gått ut med varningar många gånger, men att fallen ändå ökar. SR rapporterar om en ny våg av bedrägerier av liknande karaktär, det har även förekommit fall där den drabbade uppmanats att swisha summor.

För att undvika att det händer en själv bör man aldrig lämna ut sin Bank-ID. Din bank ringer aldrig för att uppmana dig att göra överföringar. Är du osäker bör du säga det i telefonen och be om att få kontrollera med kundservice först.